Location Code 50:33:8799

Summary and tools

OSM relations

tmc:area

No relation found!

idTMC data
area_lcd112
classA8.0
lcd8799
nameNorrköpings kommun
table50:33
typetmc:area
version2.1

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd8799
classA
tcd8
stcd0
nidNorrköpings kommun
pol_lcd112

Linked locations

Administrative area50:33:112A7.0Östergötlands län

Contained locations

Contained administrative areas
50:33:254A9.0Norrköping
50:33:14119A9.0Åby
Contained roads
50:33:17263 (status)L1.31146 Kimstad/Nygård Kimstad centrum
50:33:17255 (status)L1.31147 Norsholm södra Norsholms Gård
50:33:17267 (status)L1.31149 Kimstad Kyrka Trafikplats Borg
50:33:17733 (status)L1.31150 Skärblacka station Skärblacka centrum
50:33:17275 (status)L1.31153 Skärblacka Klinga
50:33:17321 (status)L1.31162 Trafikplats Marieborg Bravikenvägen
50:33:17344 (status)L1.31169 Trafikplats Marieborg Herstadberg
50:33:17326 (status)L1.31170 Skogslotten Dövestad
50:33:17331 (status)L1.31171 Trafikplats Kvillinge Norra Loddby
50:33:17567 (status)L1.31174 Simonstorp/Riksvägen Simonstorp/Järnvägsstationen
50:33:17737 (status)L1.31185 Graversfors Djupsund
50:33:17305 (status)L1.251.01 Ringstad Norrköping
50:33:17260 (status)L1.3794 Smedhagen Trafikplats Melby
50:33:17764 (status)L1.3845 Tingstad Mem
50:33:17751 (status)L1.3846 Tingstad Kungsängen
50:33:17759 (status)L1.3848 Ljunga Tåby
50:33:17780 (status)L1.3851 Fristad Grindtorp
50:33:17786 (status)L1.3855 Krongården Kuddby
50:33:17790 (status)L1.3856 Kåverö Kuddby
50:33:17793 (status)L1.3857 Kuddby Skamby
50:33:17808 (status)L1.3866 Östra Ny Östermem
50:33:17812 (status)L1.3867 Häradshammar Skälläng
50:33:17817 (status)L1.3870 Gårdsjö Dalängsbacken
50:33:17339 (status)L1.3878 Östra Promenaden Lindö
50:33:17391 (status)L1.3881 Ljunga Djurö kvarn
50:33:17755 (status)L1.3884 Ljunga Djurökvarnvägen
50:33:17741 (status)L1.3891 Östra Husby Hällfallstorp/Länsgräns Södermanlands län
50:33:17355 (status)L1.3898 Åby Sikudden
50:33:17358 (status)L1.3899 Trafikplats Björnsnäs Längräns Södermanlands län
50:33:17350 (status)L1.3900 Trafikplats Jursla Graversfors
50:33:17336 (status)L1.3901 Norra Loddby Loddby
50:33:17367 (status)L1.3903 Torskär Örntäppan
50:33:17375 (status)L1.3904 Trafikplats Strömsfors Sjövik
50:33:17382 (status)L1.3905 Krokek centrum Krokbäckskärret
50:33:17385 (status)L1.3907 Örstad Kolmården camping och bad
50:33:17295 (status)L1.2E4.06 Trafikplats Kneippen Gustav Adolfs plan
50:33:17300 (status)L1.2E4.07 Trafikplats Beckers Hov Ståthögavägen
50:33:17311 (status)L1.2E4.08 Trafikplats Herstadberg Trafikplats Ljura
50:33:17290 (status)L1.2E4.09 Trafikplats Kneippen Sandbyhovsrondellen
Contained points
50:33:5223P1.1Trafikplats Ljura / Norrköping 209
50:33:5224P1.3Trafikplats Borg / Norrköping Södra 1149
50:33:14195P1.10Navestad / Norrköping
50:33:14196P1.1Trafikplats Brånnestad / Norrköping
50:33:1475P1.1Trafikplats Vilbergen / Norrköping 799
50:33:1476P1.8Trafikplats Kneippen / Norrköping E4.06/E4.09
50:33:8962P1.1Trafikplats Hageby / Norrköping
50:33:8963P1.1Trafikplats Klockaretorpet / Norrköping
50:33:15087P1.0Hagabyleden
50:33:15088P1.0Skarphagsleden
50:33:17122P1.12Grensholm 1140
50:33:17123P1.12Kimstadvägen
50:33:17124P1.12Norsholms gård 1147
50:33:17125P1.12Norsholm/Skärblackavägen 215
50:33:17247P1.12Skinstad 210
50:33:17256P1.0Norsholm södra 215
50:33:17257P1.12Rosenlundsvägen 793
50:33:17258P3.41Norsholm/Slussen
50:33:17259P1.12Norsholms Gård 1136
50:33:17261P1.12Smedhagen 215
50:33:17264P1.12Kimstad/Nygård 215
50:33:17265P1.12Kimstad/Forsby
50:33:17266P1.12Kimstad centrum 215
50:33:17268P1.0Kimstad Kyrka 215
50:33:17269P1.12Brink 795
50:33:17270P3.33Lövstad slott
50:33:17272P1.0Klinga 1153
50:33:17273P3.30Borg K:A
50:33:17274P1.3Trafikplats Borg E22
50:33:17276P1.0Skärblacka 215
50:33:17277P3.30Kullerstad 1153.01
50:33:17278P3.36Torps Villasamhälle
50:33:17280P1.0Klinga 1149
50:33:17286P3.36Kårtorp
50:33:17287P3.29Vilbergen
50:33:17288P1.3Trafikplats Vilbergen E22
50:33:17289P1.0Vilbergsgatan
50:33:17291P1.1Trafikplats Kneippen E22/E4.06
50:33:17292P1.1Trafikplats Beckers Hov 51.01/E4.07
50:33:17293P1.8Erikslundsrondellen
50:33:17294P1.8Sandbyhovsrondellen E4.08
50:33:17296P1.1Trafikplats Kneippen E22/E4.09
50:33:17297P1.0Kungsgatan
50:33:17298P1.0Drottninggatan
50:33:17299P1.0Gustav Adolfs plan E4.08
50:33:17301P1.1Trafikplats Beckers Hov 51.01/E4.09
50:33:17302P1.8Kungstorget
50:33:17303P3.28Centralstationen
50:33:17304P1.8Ståthögavägen/Packhusgatan E4.08
50:33:17306P1.8Ringstamon 51
50:33:17307P1.12Fyrby
50:33:17308P1.0De Geers gatan
50:33:17309P1.0Fiskebyvägen
50:33:17310P1.1Trafikplats Beckers Hov E4.09/E4.07
50:33:17312P1.1Trafikplats Herstadberg 55/51
50:33:17313P1.3Trafikplats Marieborg 1162/1169
50:33:17314P1.8Sandbyhovsrondellen E4.09
50:33:17315P1.8Malmgatan
50:33:17316P1.8Norra Promenaden E4.07
50:33:17317P1.12Sjötullsgatan
50:33:17318P1.0Lindövägen 878
50:33:17319P1.0Gustav Adolfs plan E4.06
50:33:17320P1.1Trafikplats Ljura E22/209
50:33:17322P1.3Trafikplats Marieborg E4.08/1169
50:33:17324P1.12Kvillingevägen 1170
50:33:17325P1.8Bravikenvägen 1171
50:33:17327P1.12Skogslotten 51
50:33:17328P1.12Hagsätter
50:33:17329P1.12Kvillinge
50:33:17330P1.12Dövestad 1162
50:33:17332P1.3Trafikplats Kvillinge 55
50:33:17333P1.8Dövestadsvägen 1162
50:33:17335P1.12Norra Loddby 901
50:33:17337P1.12Bravikenvägen 1171
50:33:17338P3.36Loddby
50:33:17340P1.0Östra Promenaden E4.08
50:33:17341P1.8Speditörsgatan
50:33:17342P1.0Kanalgatan
50:33:17343P1.12Lindö centrum
50:33:17345P1.3Trafikplats Marieborg E4.08/1162
50:33:17346P1.12Blygatan
50:33:17347P1.12Malmgatan
50:33:17348P1.8Herstadbergsrondellen
50:33:17349P1.8Herstadberg centrum
50:33:17351P1.3Trafikplats Jursla 55
50:33:17352P1.12Åby centrum 898
50:33:17353P1.12Torshag/Åby norra
50:33:17354P1.0Graversfors 55/1185
50:33:17356P1.12Åby centrum 900
50:33:17357P1.12Sikudden 899
50:33:17360P1.12Sikudden 898
50:33:17361P1.12Torskär 903
50:33:17362P3.29Kolmårdssjukhuset
50:33:17363P1.0Strömsfors 904
50:33:17364P1.12Skottsätter
50:33:17365P1.12Örstad 907
50:33:17366P3.14Länsgräns Södermanlands län D800
50:33:17368P1.12Torskär 899
50:33:17369P1.12Sjövik 904
50:33:17370P3.24Kolmårdens camping och bad 907
50:33:17371P3.0Marmorbruket 909
50:33:17372P3.0Kolmårdens djurpark
50:33:17373P3.46Timmergata
50:33:17374P1.12Örntäppan 891
50:33:17377P1.0Strömsfors 899
50:33:17378P1.12Krokek centrum 905
50:33:17379P1.0Uttersberg
50:33:17380P1.12Råssla
50:33:17381P1.12Sjövik 903
50:33:17383P1.12Krokek centrum 904
50:33:17384P1.12Krokbäckskärret 907
50:33:17386P1.12Örstad 899
50:33:17387P3.0Kyrkoruinen
50:33:17388P1.12Krokbäckskärret 905
50:33:17389P1.12Krokek K:A 906
50:33:17390P3.24Kolmårdens camping och bad 903
50:33:17392P1.12Ljunga 209
50:33:17393P1.12Marby 882
50:33:17394P1.12Dagsbergsvägen 884
50:33:17395P3.0Kungsträdgården Slottsruinen
50:33:17396P3.46Djurö kvarn
50:33:17566P1.12Simonstorp 55
50:33:17568P1.12Simonstorp/Riksvägen 55
50:33:17569P3.28Simonstorp Järnvägsstationen
50:33:17729P1.12Hyttebacken 1141
50:33:17730P3.30Vånga K:A 1140
50:33:17731P1.12Vånga 1151
50:33:17732P1.12Göstad 215
50:33:17734P3.28Skärblacka station
50:33:17735P1.12Tvärleden mot väg 215
50:33:17736P1.12Skärblacka centrum/Finspångsvägen 215
50:33:17738P1.0Graversfors 55/900
50:33:17739P1.12Näknavägen
50:33:17740P1.12Djupsund 55
50:33:17745P1.0Östra Husby 209/843
50:33:17746P3.17Skenäs
50:33:17747P3.17Säter
50:33:17748P1.12Örntäppan 903
50:33:17749P1.12Kvarsebo norra 911
50:33:17750P3.14Hällfallstorp/Länsgräns Södermanlands län D504
50:33:17752P1.12Tingstad 845
50:33:17753P1.12Styrstadvägen 847
50:33:17754P3.27Norrköpings flygplats/Kungsängen 209
50:33:17756P1.0Ljunga 209/849
50:33:17757P3.30Dagsberg K:A 883
50:33:17758P1.12Djurökvarnvägen 881
50:33:17760P1.12Ljunga norra 209
50:33:17761P1.12Ljunga södra 849
50:33:17762P3.30Furingstad K:A 842
50:33:17763P1.12Skjorstad 845
50:33:17765P1.0Grankullen E22
50:33:17766P1.12Tingstad 846
50:33:17767P1.12Skjorstad 848
50:33:17768P1.0Tåby 843
50:33:17769P3.41Mem
50:33:17773P1.0Tåby 845
50:33:17774P1.12Fristad 851
50:33:17775P1.0Kuddby 857
50:33:17776P1.12Konungsundsvägen 855
50:33:17777P1.0Övralund 864
50:33:17778P1.12Östra Husby 877
50:33:17779P1.0Lilla Gyllinge 209/891
50:33:17781P1.12Fristad 843
50:33:17782P1.12Snörom 852
50:33:17783P1.12Kåverö 856
50:33:17784P1.12Å 858
50:33:17785P1.12Grindtorp 862
50:33:17787P1.0Krongården 209
50:33:17788P3.30Konungsund K:A
50:33:17789P1.12Kuddby 843
50:33:17791P1.12Kåverö 851
50:33:17792P3.30Kuddby 857
50:33:17794P1.0Kuddby 843
50:33:17795P3.30Kuddby K:A 856
50:33:17796P1.12Skamby 862
50:33:17798P1.12Råda 209
50:33:17799P1.12Rosendal 843
50:33:17800P1.12Skamby 857
50:33:17801P1.12Östra Ny/Brånnestad 861
50:33:17802P1.12Östra Ny/Höckerstad 866
50:33:17803P1.12Grindtorp 851
50:33:17804P1.12Bryggartorpet 863
50:33:17805P3.17Norrkrog
50:33:17809P1.0Östra Ny/Höckerstad 862
50:33:17810P3.30Östra Ny K:A
50:33:17811P1.12Östermem 867
50:33:17813P1.12Häradshammar 209
50:33:17814P3.30Häradshammar K:A 868
50:33:17815P1.12Östermem 866
50:33:17816P1.12Skälläng 863
50:33:17818P1.12Gårdsjö 209
50:33:17819P1.12Dalängsbacken 863
50:33:17820P1.12Skälvsätter 871
50:33:17262P1.3116 Trafikplats Melby E4/795
50:33:17271P1.3117 Trafikplats Lövstad E4
50:33:17279P1.3118 Trafikplats Klinga E4
50:33:15089P1.1119 Trafikplats Norrköping Södra E4
50:33:17323P1.3121 Trafikplats Ingelsta E4/51
50:33:17334P1.3124 Trafikplats Åby E4
50:33:17359P1.3125 Trafikplats Björnsnäs E4
50:33:17376P1.3126 Trafikplats Strömsfors E4