Location Code 50:33:2225

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd2225
classL
tcd3
stcd0
roadnumber70
n1idÄlvdalen
n2idRiksgränsen
roa_lcd1136
seg_lcd0
pol_lcd0
neg_off_lcd1306
pos_off_lcd55103

Linked locations

Containing road50:33:1136 (status)L1.270 Enköping Drevsjø Norge
Previous element50:33:1306 (status)L3.070 Mora Älvdalen
Next element50:33:55103 (status)L3.070 218 Riksgränsen Drevsjø Norge

Contained locations

Contained points
50:33:5345P1.11Älvdalen 1024
50:33:2766P1.11Rot 1028
50:33:574P1.11Färjestad 1016
50:33:5346P1.11Särna 297
50:33:2772P1.11Norr Särna Lomkällan
50:33:577P1.11Älvros 311
50:33:5347P1.11Idre