Location Code 50:33:2211

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd2211
classL
tcd3
stcd0
roadnumberE22
n1idTrelleborg
n2idMalmö
roa_lcd1009
seg_lcd0
pol_lcd0
neg_off_lcd0
pos_off_lcd1075

Linked locations

Containing road50:33:1009 (status)L1.2E22 Trelleborg Norrköping
Next element50:33:1075 (status)L3.0E22 Malmö Lund

Contained locations

Contained points
50:33:5521P1.11Trelleborg Mot färjan Travemundeallén
50:33:5522P1.38 Trafikplats Vellinge Södra 100
50:33:16128P1.39 Trafikplats Vellinge Norra 1
50:33:16129P1.310 Trafikplats Vellinge Norra 2
50:33:16130P1.311 Trafikplats Västra Klagstorp 560