Location Code 50:33:14852

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd14852
classL
tcd3
stcd0
roadnumber122
n1idBlekinge/Kronobergs länsgräns
n2idIngelstad
roa_lcd14464
seg_lcd0
pol_lcd0
neg_off_lcd14490
pos_off_lcd0

Linked locations

Containing road50:33:14464 (status)L1.3122 Rödeby Ingelstad
Previous element50:33:14490 (status)L3.0122 Rödeby Blekinge/Kronobergs länsgräns

Contained locations

Contained points
50:33:14853P3.14Länsgräns Kronoberg/Blekinge
50:33:9034P1.0Yxnanäs norra 786
50:33:14854P1.12Yxnanäs södra 790
50:33:14855P1.8Rävemåla 120
50:33:14856P1.0Lilläng
50:33:1783P1.11Älmeboda 813/815
50:33:1784P1.11Korrö 820
50:33:14859P1.12Linneryd östra 831
50:33:14539P3.36Linneryd 797
50:33:14860P1.12Linneryd västra 797
50:33:14861P1.12Vedkärr 805
50:33:14862P1.12Nöbbele norra 844
50:33:1786P1.11Nöbbele södra 806
50:33:1787P1.11Orraryd 807
50:33:14863P1.12Ingelstad 27