Location Code 50:33:1278

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd1278
classL
tcd3
stcd0
roadnumber55
n1idKatrineholm
n2idSträngnäs
roa_lcd1125
seg_lcd0
pol_lcd0
neg_off_lcd1277
pos_off_lcd1279

Linked locations

Containing road50:33:1125 (status)L1.255 Norrköping Uppsala
Previous element50:33:1277 (status)L3.055 Norrköping Katrineholm
Next element50:33:1279 (status)L3.055 Strängnäs Uppsala

Contained locations

Contained points
50:33:5297P1.8Norra Katrineholm 56
50:33:5298P1.11Valla 678
50:33:823P1.11Sköldinge 671, 677
50:33:23114P3.4Gnallen, öster Katrineholm
50:33:23115P3.4Stenhammars skans, väster Flen
50:33:5299P1.11Lida, söder Flen 221
50:33:824P1.8Flen 681
50:33:825P1.11Jättuna, öster Flen 57
50:33:5300P1.8Malmköping 53
50:33:826P1.11Högsten 894
50:33:827P1.11Länna 898
50:33:5301P1.8Kilenkorset, söder Strängnäs 972
50:33:828P1.11S:t Eskils Källa, väster Strängnäs 900