Location Code 50:33:1273

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd1273
classL
tcd3
stcd0
roadnumber52
n1idKatrineholm
n2idNyköping
roa_lcd1123
seg_lcd0
pol_lcd0
neg_off_lcd1272
pos_off_lcd0

Linked locations

Containing road50:33:1123 (status)L1.252 Örebro (Sköllersta) Nyköping
Previous element50:33:1272 (status)L3.052 Örebro/Södermanlands länsgräns Katrineholm

Contained locations

Contained points
50:33:19019P1.11Stora Malm kyrka 643
50:33:19020P1.11Dämbol 216
50:33:19021P1.11Bettna
50:33:19022P1.11Vrena 631
50:33:19023P3.36Stigtomta 613, 623
50:33:19025P3.36Trafikplats Hållet, Nyköping E4, 53