Location Code 50:33:11941

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd11941
classL
tcd3
stcd0
roadnumber569
n1idMörrum
n2idSvängsta
roa_lcd11939
seg_lcd0
pol_lcd0
neg_off_lcd11940
pos_off_lcd0

Linked locations

Containing road50:33:11939 (status)L1.3569 Trafikplats Mörrum Väst Svängsta
Previous element50:33:11940 (status)L3.0569 Trafikplats Mörrum Väst Mörrum

Contained locations

Contained points
50:33:11945P1.12Gränumsvägen 541
50:33:11946P1.12Faråkra 578
50:33:11947P1.12Svängsta 126