Location Code 50:33:114

Summary and tools

OSM relations

tmc:area

No relation found!

idTMC data
area_lcd18
classA7.0
lcd114
nameBlekinge län
table50:33
typetmc:area
version2.1

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd114
classA
tcd7
stcd0
nidBlekinge län
pol_lcd18

Linked locations

Administrative area50:33:18A3.0Sverige

Contained locations

Contained administrative areas
50:33:8781A8.0Olofströms kommun
50:33:8782A8.0Sölvesborgs kommun
50:33:8783A8.0Karlshamns kommun
50:33:8784A8.0Ronneby kommun
50:33:8785A8.0Karlskrona kommun
Contained roads
50:33:14465 (status)L1.3123 Sölvesborg Nogersund
50:33:11353 (status)L1.3123.01 Nogersund Fiskhamn Nogersund centrum
50:33:19116 (status)L1.3541 Jämshög Mörrum
50:33:11975 (status)L1.3620 Trafikplats Karlshamn Öst Bredåkra
50:33:19147 (status)L1.3631 Hällaryd Bälganet
50:33:16031 (status)L1.3650 Ronneby Måstad
50:33:19175 (status)L1.3653 Ronneby flygplats Holmsjö
50:33:11991 (status)L1.3669 Ronneby Bråstorp
50:33:11995 (status)L1.3673 Hasslövägen Vambåsa Garpen
Contained points
50:33:5206P1.8Cirkulationsplats Torstäva 738
50:33:5207P1.11Jämjö 753
50:33:14138P1.8Pukavik 121
50:33:14144P3.4Rastplats Galtsjön
50:33:14148P1.8Cirkulationsplats Listerby 663/670
50:33:14152P1.11Fågelmara 746
50:33:14242P1.3Trafikplats Karlskrona Öst E22
50:33:14243P1.11Rödeby 726
50:33:14244P1.11Uddabygd 122
50:33:14245P1.11Nävragöl 732
50:33:14246P1.11Holmsjö 694
50:33:14257P1.11Gungvala 126
50:33:14523P3.36Loshultsvägen 121
50:33:14524P3.36Kyrkhult 584/585
50:33:14529P1.11Pukavik E22
50:33:14530P3.47Olofström centrum/Volvo 538
50:33:14531P3.36Vilshult 540/585
50:33:14532P3.14Blekinge/Skåne länsgräns väster om Skälmershult
50:33:14533P1.11Rödeby 28
50:33:14534P3.36Tving 699
50:33:14535P3.36Eringsboda södra 653
50:33:14542P3.36Mjällby 552
50:33:14543P3.36Nogersund 123.01
50:33:14558P3.36Asarum 29
50:33:14559P3.36Svängsta 575
50:33:1440P1.8Hasslörondellen 672/673
50:33:1442P1.8Cirkulationsplats Lösen 736/745
50:33:1579P1.8Torskors (Karlskrona) 724
50:33:1581P1.11Spjutsbygd 730
50:33:1583P1.11Holmsjö norr 689
50:33:1584P3.14Blekinge/Kronobergs länsgräns Fur
50:33:1589P1.11Duveryd 556
50:33:1590P1.11Torarp 606
50:33:1592P1.11Gungvalaryd 577
50:33:1738P3.14Skåne/Blekinge länsgräns norr om Östad
50:33:1740P1.8Cirkulationsplats Jämshög 539/579
50:33:1742P1.11Biskopsmåla norra 609
50:33:1744P1.11Väghult 595
50:33:1770P1.11Sandbäck östra 535
50:33:1771P1.11Kylinge 527
50:33:1772P1.11Värhult 545
50:33:1775P1.11Stensliperiet 611
50:33:1776P1.11Skälmershult 596
50:33:1777P1.11Fridlevstad 674
50:33:1780P1.11Alnaryd 685
50:33:1797P1.11Gungvala 571
50:33:1798P1.11Åkeholm 580
50:33:1799P1.11Hemsjö 601
50:33:1800P1.11Karamåla 585
50:33:1801P1.11Ebbemåla 591
50:33:1868P1.11Norremark 509
50:33:1869P1.11Hannetorp 516
50:33:1870P1.11Lassabo 520
50:33:2629P1.11Ramdala 737
50:33:2637P1.11Brömsebro (Länsgräns) 760
50:33:3334P3.14Blekinge/Kronobergs länsgräns väster om Fridafors
50:33:3338P3.14Blekinge/Kronobergs länsgräns vid Snapphanestenen
50:33:3343P3.14Blekinge/Kronobergs länsgräns
50:33:3498P1.11Björkelund 510
50:33:9025P1.11Bromöllavägen 116
50:33:9286P1.1Trafikplats Oscarsvärn (Karlskrona)
50:33:9287P1.1Trafikplats Blåportsgatan
50:33:9288P1.14Borgmästarekajen Karlskrona
50:33:9289P1.1Trafikplats Krutviksvägen Karlskrona
50:33:9292P1.8Verkerumsvägen (Karlshamn) 557
50:33:9293P1.11Oljehamnsvägen (Karlshamn) 560
50:33:9294P1.11Hinseleden (Karlshamn) Prinsgatan
50:33:9344P3.4Rastplats Förkärla
50:33:9347P1.0Pukaviksvägen 121
50:33:9359P1.11Leråkra (motorvägsstart)
50:33:9360P1.12Östra Ringvägen (Olofström) 579
50:33:9361P1.11Hjortnabben 608
50:33:11931P1.11Jämjö K:A 748
50:33:11932P1.11Norr Jämjö 746
50:33:11233P1.11Sandbäck Västra 535
50:33:11242P1.8Cirkulationsplats Jämshög 579
50:33:11251P1.11Jämshög norra infart
50:33:11259P3.31Idrottsplatsen Olofström Idrottsvägen
50:33:11263P1.0Kyrkhultsvägen 116
50:33:11266P1.0Olofström norra Norra Ringvägen
50:33:11421P1.0Jämshög norra infart
50:33:11440P3.31Idrottsplatsen Olofström
50:33:15232P1.6Olofström centrum/Volvo 538
50:33:11933P1.11Biskopsmåla södra 609
50:33:11934P1.11Kyrkhult södra 595
50:33:11301P3.36Gamla bron i Svängsta 578
50:33:11937P1.11Olofströmsvägen 538
50:33:11938P1.11Åkarp 580.01
50:33:11967P1.12Hoka 629
50:33:11968P1.12Hemsjön 628
50:33:11969P3.14Länsgräns Blekinge/Kronoberg
50:33:11996P1.0Vambåsa E22/672
50:33:11997P3.2Almöbron
50:33:11998P3.2Hasslöbron
50:33:11999P1.0Hasslö 701
50:33:12439P3.18Garpen
50:33:12510P1.12Håkantorp 678
50:33:12511P1.12Nävragölsvägen 697
50:33:12513P1.12Eringsboda norra 688
50:33:12514P3.14Länsgräns Blekinge/Kronoberg
50:33:15152P1.12Gertmossen 628
50:33:16047P1.0Kallinge norra Lönnamohagen
50:33:16534P1.0Lyckebyvägen 745
50:33:16535P1.12Södra Rödeby 728
50:33:16536P1.12Johannesberg 727
50:33:16537P1.12Bredasjön/Eringsbodavägen 653
50:33:22398P1.12Fur/Salebodavägen 690
50:33:22399P1.0Staffansbyggd 692
50:33:22400P3.30Sillhövda K:A 692
50:33:51525P3.30E22 Ysane Kyrka 525
50:33:51526P1.0E22 Lönneborg 509
50:33:51527P1.0E22 Norjeboke 516
50:33:1439P1.11E22 Norje kanal 612
50:33:51529P1.11E22 Norje norra 530
50:33:51530P1.11E22 Pukavik södra 522
50:33:11350P3.36123 Skogshagen 501
50:33:51545P3.24123 Hällevik Camping och bad
50:33:51546P3.36123 Fiskhamnsvägen
50:33:11355P1.11123.01 Nogersund Fiskhamn
50:33:11358P1.11123.01 Nogersund centrum 123
50:33:11361P1.11123 Nogersund hamn
50:33:11936P3.36126 Mörrumsvägen 569
50:33:1435P1.345 Trafikplats Sölvesborg Väst E22.01/521
50:33:1436P1.346 Trafikplats Sölvesborg Öst 522/524
50:33:1437P1.147 Trafikplats Listerlandet (Sölvesborg) 123/523
50:33:14139P1.149 Trafikplats Mörrum Väst 555/569
50:33:5200P1.150 Trafikplats Mörrum Öst 554
50:33:5201P1.351 Trafikplats Karlshamn Väst 29
50:33:14256P1.351 Trafikplats Karlshamn Väst E22
50:33:14141P1.352 Trafikplats Karlshamn Norr E22.02/606
50:33:14142P1.353 Trafikplats Karlshamn Öst (Trensum) E22.03/620
50:33:14143P3.254 Trafikplats Åryd 633
50:33:5202P1.155 Trafikplats Bräkne-Hoby 621/641
50:33:5203P1.356 Trafikplats Ronneby Väst E22.04/30
50:33:11186P1.357 E22 Trafikplats Ronneby Norra Skärsjön
50:33:14147P1.358 Trafikplats Ronneby Öst (Gärdestad) E22.05
50:33:14149P1.161 Trafikplats Nättraby 678
50:33:14150P1.162 Trafikplats Trantorp 679
50:33:14151P1.163 Trafikplats Karlskrona Väst (Rosenholm) 679
50:33:5204P1.364 Trafikplats Karlskrona Öst 28