Location Code 50:33:1057

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd1057
classL
tcd3
stcd0
roadnumberE18
n1idEnköping
n2idBålsta
roa_lcd1007
seg_lcd0
pol_lcd0
neg_off_lcd1056
pos_off_lcd1059

Linked locations

Containing road50:33:1007 (status)L1.2E18 Kristiansand Norge Kapellskär
Previous element50:33:1056 (status)L3.0E18 Västerås Enköping
Next element50:33:1059 (status)L3.0E18 Enköpingsvägen Bålsta Hjulsta

Contained locations

Contained points
50:33:776P1.8Ulundarondellen, Enköping E18
50:33:23240P1.11Trafikplats Enögla Enköping
50:33:775P1.1142 Trafikplats Romberga 70
50:33:777P1.1143 Trafikplats Annelund 55
50:33:778P1.3144 Trafikplats Grillby
50:33:23150P3.2Ekolsundsbron
50:33:5175P3.3Ekolskrog
50:33:779P1.3146 Trafikplats Åsen Bålsta
50:33:780P1.3147 Trafikplats Draget Bålsta
50:33:23184P3.14Länsgräns Uppsala/Stockholm