Location Code 50:33:10153

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd10153
classL
tcd5
stcd0
rnidUtbyvägen
pol_lcd220
pes_lev1

Linked locations

Administrative area50:33:220A8.0Göteborgs kommun

Contained locations

Contained points
50:33:10792P1.11Slåttängsgatan
50:33:10793P1.11Mellbyleden
50:33:10794P1.11Järnringen Mellby Industriområde
50:33:10795P1.11Kung Göstas väg