Location Code 50:33:10139

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd10139
classL
tcd5
stcd0
rnidEklandagatan
pol_lcd220
pes_lev1

Linked locations

Administrative area50:33:220A8.0Göteborgs kommun

Contained locations

Contained points
50:33:10778P1.11Gibraltargatan
50:33:10779P1.11Viktor Rydbergsgatan
50:33:10781P1.11Utlandagatan
50:33:10782P1.11Carlandersplatsen
50:33:10783P1.11Korsvägen
50:33:10784P1.11Södra vägen