Location Code 50:33:10138

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd10138
classL
tcd5
stcd0
rnidSankt Sigfridsgatan
pol_lcd220
pes_lev1

Linked locations

Administrative area50:33:220A8.0Göteborgs kommun

Contained locations

Contained points
50:33:10771P1.11Mölndalsvägen
50:33:10772P3.2Bro över E6
50:33:10773P1.11Mejerigatan
50:33:10774P1.3Kallebäcksmotet
50:33:10775P1.11Skårsgatan
50:33:10776P1.11Sankt Sigfrids Plan