Location Code 50:33:10130

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd10130
classL
tcd5
stcd0
rnidStora Fiskebäcksvägen
pol_lcd220
pes_lev1

Linked locations

Administrative area50:33:220A8.0Göteborgs kommun

Contained locations

Contained points
50:33:10722P1.11Skattegårdsvägen
50:33:10723P1.11Ängkärrsvägen
50:33:10724P1.11Traneredsvägen
50:33:10725P1.3Fiskebäcksmotet