Location Code 50:33:10055

Summary and tools

Raw TMC data

cid50
tabcd33
lcd10055
classL
tcd3
stcd0
roadnumberE6.20
rnidHisingsleden
n1idRödastensmotet
n2idTuvevägen
roa_lcd1002
seg_lcd0
pol_lcd0
neg_off_lcd10056
pos_off_lcd10054

Linked locations

Containing road50:33:1002 (status)L1.2E6.20 Åbromotet Agnesbergsmotet
Previous element50:33:10056 (status)L3.0E6.20 Västerleden Sisjömotet Rödastensmotet
Next element50:33:10054 (status)L3.0E6.20 Norrleden Tuvevägen Agnesbergsmotet Göteborg

Contained locations

Contained points
50:33:10418P3.2Hisingsleden Älvsborgsbron
50:33:10419P1.3Hisingsleden Ivarsbergsmotet Göteborg
50:33:10420P1.3Hisingsleden Bräckemotet Göteborg
50:33:10421P1.3Hisingsleden Vädermotet Göteborg, 155
50:33:10422P1.11Hisingsleden Assar Gabrielssons väg Göteborg,Volvo
50:33:10424P1.11Hisingsleden Björlandavägen Göteborg
50:33:10425P1.11Hisingsleden Stenebyvägen Göteborg,industriområde
50:33:10426P1.11Hisingsleden Holmvägen Göteborg
50:33:4667P3.0Hisingsleden Göteborg
50:33:9575P1.11Hisingsleden Tuvevägen Säve