Location Code 47:51:98

Summary and tools

OSM relations

tmc:area

No relation found!

idTMC data
area_lcd25
classA8.0
lcd98
nameLučenec
table47:51
typetmc:area
version3.2

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd98
classA
tcd8
stcd0
nidLučenec
pol_lcd25

Linked locations

Administrative area47:51:25A7.0Banskobystrický kraj

Contained locations

Contained administrative areas
47:51:4A9.2Lučenec
47:51:2285A10.0Ábelová
47:51:2742A10.0Belina
47:51:2716A10.0Biskupice
47:51:2529A10.0Boľkovce
47:51:2184A10.0Budiná
47:51:2629A10.0Bulhary
47:51:2518A10.0Buzitka
47:51:1613A10.0Čakanovce
47:51:2733A10.0Čamovce
47:51:2212A10.0Divín
47:51:2094A10.0Dobroč
47:51:2661A10.0Fiľakovo
47:51:2644A10.0Fiľakovské Kováče
47:51:2400A10.0Gregorova Vieska
47:51:2492A10.0Halič
47:51:2575A10.0Holiša
47:51:2614A10.0Jelšovec
47:51:2686A10.0Kalonda
47:51:2122A10.0Kotmanová
47:51:2506A10.0Lehôtka
47:51:2398A10.0Lentvora
47:51:2756A10.0Lipovany
47:51:2335A10.0Lovinobaňa
47:51:2466A10.0Ľuboreč
47:51:2419A10.0Lupoč
47:51:2532A10.0Mašková
47:51:554A10.0Mikušovce
47:51:2717A10.0Mučín
47:51:2126A10.0Mýtna
47:51:2539A10.0Nitra nad Ipľom
47:51:2451A10.0Nové Hony
47:51:2619A10.0Panické Dravce
47:51:2183A10.0Píla
47:51:2463A10.0Pinciná
47:51:2739A10.0Pleš
47:51:2377A10.0Podrečany
47:51:2351A10.0Polichno
47:51:2414A10.0Praha
47:51:2626A10.0Prša
47:51:2761A10.0Radzovce
47:51:2667A10.0Rapovce
47:51:2693A10.0Ratka
47:51:2318A10.0Ružiná
47:51:2391A10.0Stará Halič
47:51:2591A10.0Šávoľ
47:51:2801A10.0Šiatorská Bukovinka
47:51:2663A10.0Šíd
47:51:2743A10.0Šurice
47:51:2346A10.0Točnica
47:51:2420A10.0Tomášovce
47:51:2669A10.0Trebeľovce
47:51:2690A10.0Trenč
47:51:2283A10.0Tuhár
47:51:2635A10.0Veľká nad Ipľom
47:51:2521A10.0Veľké Dravce
Contained roads
47:51:3387 (status)L1.450206 Halič Kalinovo
47:51:3543 (status)L1.4571012 Fiľakovo-Hlavná Biskupice
47:51:3182 (status)L1.3585 Nógrádszakál (H) Lučenec
47:51:3183 (status)L1.3594 Ipolytarnóc (H) Lučenec
47:51:3128 (status)L1.271 Salgótarján (H) Lučenec
47:51:3667 (status)L1.471007 Lučenec Mikušovce
Contained segments
47:51:7156 (status)L3.0571003 Nové Hony Fiľakovo