Location Code 47:51:89

Summary and tools

OSM relations

tmc:area

No relation found!

idTMC data
area_lcd25
classA8.0
lcd89
namePoltár
table47:51
typetmc:area
version3.2

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd89
classA
tcd8
stcd0
nidPoltár
pol_lcd25

Linked locations

Administrative area47:51:25A7.0Banskobystrický kraj

Contained locations

Contained administrative areas
47:51:2174A10.0Selce
47:51:2304A10.0Poltár
47:51:2362A10.0Breznička
47:51:2297A10.0Cinobaňa
47:51:2095A10.0České Brezovo
47:51:2047A10.0Ďubákovo
47:51:1513A10.0Hradište
47:51:2272A10.0Hrnčiarska Ves
47:51:2388A10.0Hrnčiarske Zalužany
47:51:2416A10.0Kalinovo
47:51:1860A10.0Kokava nad Rimavicou
47:51:2108A10.0Krná
47:51:2053A10.0Málinec
47:51:2307A10.0Mládzovo
47:51:2277A10.0Ozdín
47:51:2284A10.0Rovňany
47:51:2344A10.0Sušany
47:51:1994A10.0Šoltýska
47:51:2198A10.0Uhorské
47:51:1832A10.0Utekáč
47:51:2406A10.0Veľká Ves
47:51:2055A10.0Zlatno