Location Code 47:51:792

Summary and tools

OSM relations

tmc:area

No relation found!

idTMC data
area_lcd3042
classA10.0
lcd792
nameLiptovský Mikuláš
table47:51
typetmc:area
version3.2

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd792
classA
tcd10
stcd0
nidLiptovský Mikuláš
pol_lcd3042

Linked locations

Administrative area47:51:3042A9.2Liptovský Mikuláš

Contained locations

Contained roads
47:51:4087 (status)L5.0Nová
47:51:3844 (status)L5.0Hurbanova
47:51:6918 (status)L5.0Komenského
47:51:3831 (status)L5.0Hollého
47:51:3941 (status)L5.0Kpt. Nálepku
47:51:3716 (status)L5.0Borbisova
47:51:5198 (status)L5.0Vrbická
47:51:4190 (status)L5.0Priemyselná
47:51:3897 (status)L5.0Jura Jánošku
47:51:6917 (status)L5.0Alexyho
47:51:4835 (status)L5.0Štúrova
47:51:3961 (status)L5.0Kuzmányho
47:51:3755 (status)L5.0Československej brigády
47:51:5276 (status)L5.0Zápotockého
47:51:3757 (status)L5.0Demänovská
47:51:3806 (status)L5.0Gen. M. R. Štefánika
47:51:4156 (status)L5.0Podtatranského
47:51:3995 (status)L5.0M. M. Hodžu
47:51:4034 (status)L5.0Milana Pišúta
47:51:3073 (status)L1.418130 Liptovský Mikuláš Ploštín
Contained points
47:51:4495P1.3Liptovský Mikuláš 584
47:51:7294P1.12Benice
47:51:7375P3.37Ploštín
47:51:7374P1.12odb. Iľanovo
47:51:13330P1.12Andice
47:51:7299P1.101. mája Kollárova
47:51:7300P1.101. mája Rachmaninovo nám.
47:51:7301P1.121. mája Nová Lidl
47:51:13093P1.121. mája Alexyho
47:51:7371P1.10Kollárova 1. mája
47:51:7298P1.10Garbiarska Hollého
47:51:4877P1.8Garbiarska Štúrova Palúčanská
47:51:6222P1.10Garbiarska Hypernova
47:51:4878P1.10Garbiarska Hypernova
47:51:4879P1.12Okoličianska Kláštorná
47:51:7302P1.12Okoličianska Žiarska
47:51:7303P1.12Okoličianska ČSPH Jurki
47:51:11337P1.12Nová 1. mája
47:51:11336P1.12Nová Priemyselná
47:51:13977P1.11Hurbanova Komenského
47:51:10654P1.12Hurbanova Štúrova
47:51:10655P1.11Hurbanova Gen. M. R. Štefánika
47:51:14190P1.11Komenského Hurbanova
47:51:13098P1.12Komenského Jánošíkovo nábr.
47:51:13099P1.12Komenského M. M. Hodžu
47:51:10618P1.10Hollého Garbiarska
47:51:10619P1.12Hollého Štúrova
47:51:10923P1.10Kpt. Nálepku Rachmaninovo nám.
47:51:10922P1.11Kpt. Nálepku Československej brigády
47:51:9148P1.12Revolučná Gen. M. R. Štefánika Jánošíkovo nábr.
47:51:7382P1.12Kláštorná Okoličianska
47:51:7383P3.2Kláštorná Most cez Váh
47:51:10310P1.11Borbisova Jura Jánošku
47:51:10311P1.11Borbisova Alexyho
47:51:12190P1.9Vrbická Kollárova Vrlíkova
47:51:12191P1.11Vrbická Za Havlovci
47:51:11620P1.12Priemyselná Nová
47:51:11619P1.11Priemyselná Alexyho
47:51:10795P1.10Jura Jánošku Rachmaninovo nám.
47:51:10796P1.11Jura Jánošku Borbisova
47:51:13095P1.12Alexyho 1. mája
47:51:13094P1.11Alexyho Borbisova
47:51:12000P1.12Štúrova Hurbanova
47:51:12001P1.12Štúrova Hollého
47:51:11999P1.8Štúrova Jánošíkovo nábr.
47:51:13978P1.12Kuzmányho Školská
47:51:10980P1.12Kuzmányho Zápotockého
47:51:10979P1.12Kuzmányho Milana Pišúta
47:51:10417P1.11Československej brigády Kpt. Nálepku
47:51:10416P1.11Československej brigády Zápotockého
47:51:12232P1.12Zápotockého Kuzmányho
47:51:12233P1.11Zápotockého Československej brigády
47:51:12231P1.13Zápotockého Podtatranského
47:51:10427P1.12Demänovská Kaufland
47:51:10426P1.11Demänovská Palúčanská
47:51:11573P1.10Demänovská Privádzač D1
47:51:7296P1.11Palúčanská Nám. SNP Palugyayho
47:51:7297P1.11Palúčanská Demänovská
47:51:13097P1.12Jánošíkovo nábr. Komenského
47:51:6223P1.8Jánošíkovo nábr. Palúčanská
47:51:10558P1.11Gen. M. R. Štefánika Hurbanova
47:51:10557P1.12Gen. M. R. Štefánika Revolučná
47:51:10559P1.11Gen. M. R. Štefánika M. M. Hodžu
47:51:11529P1.13Podtatranského Zápotockého
47:51:11527P1.11Podtatranského M. M. Hodžu
47:51:11528P1.11Podtatranského Milana Pišúta
47:51:13096P1.12M. M. Hodžu Komenského
47:51:11072P1.12M. M. Hodžu Štúrova
47:51:11073P1.11M. M. Hodžu Gen. M. R. Štefánika
47:51:7372P1.9Vrlíkova Vrbická Kollárova
47:51:7373P1.12Vrlíkova Areál vodných športov
47:51:11189P1.12Milana Pišúta Kuzmányho
47:51:11188P1.11Milana Pišúta Podtatranského
47:51:9149P1.12Matúšku Revolučná/Matúšku
47:51:9150P1.12Ráztocká Ondrašovská Matúšku
47:51:7295P1.7Palugyayho Podjazd D1
47:51:7380P1.12Žiarska Dubová
47:51:7381P1.12Žiarska Okoličianska
47:51:7379P1.12Žiarska odb. Veterná Poruba
47:51:13677P1.12Žiarska Obslužná
47:51:7378P1.12Žiarska Vitálišovce
47:51:6221P1.8Diaľničný privádzač D1 Liptovský Mikuláš
47:51:9147P1.10Diaľničný privádzač Kamenné pole