Location Code 47:51:72

Summary and tools

OSM relations

tmc:area

No relation found!

idTMC data
area_lcd25
classA8.0
lcd72
nameBanská Bystrica
table47:51
typetmc:area
version3.2

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd72
classA
tcd8
stcd0
nidBanská Bystrica
pol_lcd25

Linked locations

Administrative area47:51:25A7.0Banskobystrický kraj

Contained locations

Contained administrative areas
47:51:3053A9.2Banská Bystrica
47:51:1569A10.0Badín
47:51:1269A10.0Baláže
47:51:1162A10.0Brusno
47:51:1700A10.0Čerín
47:51:1650A10.0Dolná Mičiná
47:51:1160A10.0Dolný Harmanec
47:51:1158A10.0Donovaly
47:51:1661A10.0Dúbravica
47:51:1363A10.0Harmanec
47:51:1234A10.0Hiadeľ
47:51:1574A10.0Horná Mičiná
47:51:1592A10.0Horné Pršany
47:51:1699A10.0Hrochoť
47:51:1713A10.0Hronsek
47:51:1394A10.0Kordíky
47:51:1504A10.0Králiky
47:51:1462A10.0Ľubietová
47:51:1388A10.0Lučatín
47:51:1296A10.0Medzibrod
47:51:1256A10.0Moštenica
47:51:1174A10.0Motyčky
47:51:1556A10.0Môlča
47:51:1617A10.0Oravce
47:51:1246A10.0Podkonice
47:51:1198A10.0Pohronský Bukovec
47:51:1532A10.0Poniky
47:51:1581A10.0Povrazník
47:51:1358A10.0Priechod
47:51:2578A10.0Riečka
47:51:1745A10.0Sebedín-Bečov
47:51:2645A10.0Selce
47:51:1406A10.0Slovenská Ľupča
47:51:1177A10.0Staré Hory
47:51:1560A10.0Strelníky
47:51:1319A10.0Špania Dolina
47:51:1458A10.0Tajov
47:51:1179A10.0Turecká
47:51:1639A10.0Vlkanová
Contained roads
47:51:6992 (status)L1.4578002 Banská Bystrica Králiky
47:51:3645 (status)L1.466024 Banská Bystrica Vlkanová
47:51:3648 (status)L1.466033 Banská Bystrica Selce
Contained segments
47:51:4336 (status)L3.0578 Kordíky Banská Bystrica