Location Code 47:51:7111

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd7111
classL
tcd3
stcd0
roadnumber50
n1idRožňava
n2idKošice
roa_lcd3109
seg_lcd0
pol_lcd27
rdid2866
neg_off_lcd7110
pos_off_lcd4208

Linked locations

Administrative area47:51:27A7.0Košický kraj
Containing road47:51:3109 (status)L1.250 Brno (CZ) Užhorod (UA)
Previous element47:51:7110 (status)L3.050 Lučenec Rožňava
Next element47:51:4208 (status)L3.050 Košice Michalovce

Contained locations

Contained points
47:51:12285P1.12Rožňava-východ Košická
47:51:4574P3.37Krásnohorské Podhradie
47:51:6697P1.11Lipovník
47:51:6698P3.42Soroška
47:51:4794P1.11Jablonov nad Turňou
47:51:7658P1.11Hrhov
47:51:7659P1.12Včeláre
47:51:7660P1.12Dvorníky-západ
47:51:7661P1.15Dvorníky-sever
47:51:4575P1.11Turňa nad Bodvou-sever
47:51:7662P1.12Turňa nad Bodvou-východ
47:51:7663P3.37Drienovec
47:51:4576P1.12Moldava nad Bodvou 550
47:51:7664P1.12Mokrance
47:51:6646P3.37Čečejovce
47:51:7665P1.12Cestice
47:51:7666P3.37Šaca
47:51:4577P1.15Košice-železiarne
47:51:11667P1.12Ľudvíkov Dvor
47:51:11668P1.12Košice-Poľov
47:51:4578P1.15Košice-Pereš 548
47:51:11669P1.15Košice-Letisko
47:51:4579P1.15Červený rak Optima
47:51:11670P1.12Červený rak Pri prachárni
47:51:11671P1.15Červený rak Alejová
47:51:4580P1.15Nižné Kapustníky Južná trieda Červený rak
47:51:12432P1.15Slanecká Nad jazerom Nižné Kapustníky
47:51:11677P1.15Južné nábr. Vyšné Opátske
47:51:12431P1.15Sečovská Prešovská-Sečovská Južné nábr.