Location Code 47:51:7075

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd7075
classL
tcd3
stcd0
roadnumber533
n1idRožňava
n2idSpišská Nová Ves
roa_lcd3195
seg_lcd0
pol_lcd27
rdid2916
neg_off_lcd0
pos_off_lcd7076

Linked locations

Administrative area47:51:27A7.0Košický kraj
Containing road47:51:3195 (status)L1.3533 Rožňava Levoča
Next element47:51:7076 (status)L3.0533 Spišská Nová Ves Levoča

Contained locations

Contained points
47:51:6380P3.37Gemerská Poloma
47:51:6711P1.12odb. Podsúľová
47:51:5689P3.42Súľová
47:51:6712P3.37Hnilec
47:51:5690P1.12odb. Mlynky 535
47:51:13564P3.42Grajnár
47:51:5691P1.12Hnilčík 546
47:51:8555P3.37Novoveská Huta
47:51:8556P1.12Ferčekovce-juh
47:51:13565P1.12Ferčekovce-sever
47:51:8557P1.11Maxima Gorkého Brezová
47:51:8558P1.11Maxima Gorkého Obrancov mieru
47:51:8559P1.11Maxima Gorkého ČSPH Shell
47:51:8560P1.11Elektrárenská Rázusova
47:51:8561P1.10Školská Radničné nám. Elektrárenská
47:51:8562P1.11Školská Hviezdoslavova
47:51:5692P1.15Školská Severný obchvat