Location Code 47:51:6899

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd6899
classL
tcd1
stcd4
roadnumber536005
n1idSpišská Nová Ves
n2idRudňany
pol_lcd63
pes_lev0
rdid4770

Linked locations

Administrative area47:51:63A8.0Spišská Nová Ves

Contained locations

Contained points
47:51:13043P1.10Radničné námestie Školská
47:51:8621P1.12Radničné námestie Radnica
47:51:14056P3.34Radničné námestie Radnica
47:51:8622P1.11Radničné námestie Reduta
47:51:8623P1.8Radničné námestie Slovenská
47:51:8624P3.12Markušovská Slovnaft
47:51:8625P1.15Spišská Nová Ves-východ 536
47:51:8626P1.12Lieskovany
47:51:8627P3.37Markušovce
47:51:8628P1.12Matejovce nad Hornádom
47:51:8629P3.37Rudňany