Location Code 47:51:5371

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd5371
classL
tcd5
stcd0
rnidvnútorný okruh
pol_lcd3040
pes_lev0
rdid0

Linked locations

Administrative area47:51:3040A9.2Bratislava

Contained locations

Contained points
47:51:14231P1.15Rázusovo nábr. Most SNP
47:51:14232P1.10Vajanského nábr. Nám. Ľ. Štúra Rázusovo nábr.
47:51:14233P1.10Dostojevského rad Šafárikovo námestie Vajanského nábr.
47:51:14234P1.10Dostojevského rad Landererova
47:51:10464P1.12Karadžičova 29. augusta Dostojevského rad
47:51:14235P1.10Karadžičova Mlynské nivy
47:51:14236P1.10Karadžičova Poľná
47:51:14237P1.10Karadžičova Záhradnícka
47:51:14238P1.10Legionárska Krížna Karadžičova
47:51:14239P1.10Legionárska Račianske mýto