Location Code 47:51:5361

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd5361
classL
tcd5
stcd0
rnidRužinovská radiála
pol_lcd3040
pes_lev0
rdid0

Linked locations

Administrative area47:51:3040A9.2Bratislava

Contained locations

Contained points
47:51:12216P1.10Záhradnícka Odborárske nám.
47:51:13915P3.0Záhradnícka Justičný palác
47:51:12217P1.10Záhradnícka Karadžičova
47:51:12218P1.10Záhradnícka Svätoplukova
47:51:12219P1.10Záhradnícka Miletičova
47:51:13916P1.10Záhradnícka Jégého
47:51:13917P1.10Záhradnícka Mraziarenská
47:51:12220P1.15Ružinovská Bajkalská Záhradnícka
47:51:13918P3.29Ružinovská Nemocnica Ružinov
47:51:11752P1.11Ružinovská Herlianska
47:51:11753P1.10Ružinovská Tomášikova
47:51:11754P1.11Ružinovská Chlumeckého
47:51:13919P1.12Ružinovská Konečná električiek
47:51:11755P1.12Ružinovská Vrakunská cesta