Location Code 47:51:4381

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd4381
classL
tcd3
stcd0
roadnumber591
n1idZvolenská Slatina
n2idBanská Bystrica
roa_lcd3184
seg_lcd0
pol_lcd25
rdid3048
neg_off_lcd4380
pos_off_lcd0

Linked locations

Administrative area47:51:25A7.0Banskobystrický kraj
Containing road47:51:3184 (status)L1.3591 Dolná Strehová Banská Bystrica
Previous element47:51:4380 (status)L3.0591 Dolná Strehová Vígľaš

Contained locations

Contained points
47:51:5629P3.37Zvolenská Slatina
47:51:9222P1.12odb. Očová
47:51:9223P3.37Zolná
47:51:9224P3.37Sebedín
47:51:13666P3.37Bečov
47:51:5630P3.37Čerín
47:51:9225P1.12odb. Veľká Lúka
47:51:13667P3.37Dolná Mičiná
47:51:6663P3.37Horná Mičiná
47:51:9226P1.129. mája Mičinská
47:51:9227P1.119. mája Golianova
47:51:13046P1.119. mája Bellušova
47:51:5631P1.109. mája Štefánikovo nábr.