Location Code 47:51:4304

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd4304
classL
tcd3
stcd0
roadnumber77
n1idBardejov
n2idSvidník
roa_lcd3134
seg_lcd0
pol_lcd26
rdid3294
neg_off_lcd4303
pos_off_lcd0

Linked locations

Administrative area47:51:26A7.0Prešovský kraj
Containing road47:51:3134 (status)L1.277 Spišská Belá Svidník
Previous element47:51:4303 (status)L3.077 Stará Ľubovňa Bardejov

Contained locations

Contained points
47:51:13471P1.10Slovenská Billa
47:51:10157P1.10Slovenská Kúpeľná
47:51:10158P1.10Duklianska Pod Vinbargom Slovenská
47:51:10159P1.10Duklianska Ľ. Štúra
47:51:6506P1.8Duklianska Priemyselná
47:51:10160P1.12Duklianska odb. Bardejovské kúpele
47:51:13472P3.37Dlhá Lúka
47:51:5312P3.37Zborov
47:51:10161P3.37Smilno
47:51:10162P1.11Jedlinka Mikulášová
47:51:5313P3.37Nižná Polianka
47:51:13473P3.37Hutka
47:51:13474P3.37Vyšný Mirošov
47:51:10163P3.37Nižný Mirošov
47:51:10164P3.37Vyšný Orlík
47:51:10165P3.37Nižný Orlík
47:51:10166P3.12Bardejovská Čerpacia stanica Stavbet
47:51:10167P1.11Bardejovská Dukelské múzeum
47:51:5315P1.8Bardejovská Sovietskych hrdinov