Location Code 47:51:3184

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd3184
classL
tcd1
stcd3
roadnumber591
n1idDolná Strehová
n2idBanská Bystrica
pol_lcd25
pes_lev0
rdid3048

Linked locations

Administrative area47:51:25A7.0Banskobystrický kraj

Contained locations

Contained segments
47:51:4380 (status)L3.0591 Dolná Strehová Vígľaš
47:51:4381 (status)L3.0591 Zvolenská Slatina Banská Bystrica
Contained points
47:51:5624P3.37Dolná Strehová
47:51:13663P3.37Vieska
47:51:5625P1.11Slovenské Kľačany 75
47:51:13664P3.37Horná Strehová
47:51:9217P3.37Brusník
47:51:13665P3.37Senné
47:51:9218P1.12Príboj
47:51:5626P3.37Šuľa
47:51:9219P3.37Dolný Tisovník
47:51:6662P3.37Horný Tisovník
47:51:5627P1.11Stará Huta 526
47:51:9220P1.12Klokoč
47:51:9221P1.12Slatinské Lazy
47:51:5628P1.11Vígľaš-odb. Detva 50
47:51:5629P3.37Zvolenská Slatina
47:51:9222P1.12odb. Očová
47:51:9223P3.37Zolná
47:51:9224P3.37Sebedín
47:51:13666P3.37Bečov
47:51:5630P3.37Čerín
47:51:9225P1.12odb. Veľká Lúka
47:51:13667P3.37Dolná Mičiná
47:51:6663P3.37Horná Mičiná
47:51:9226P1.129. mája Mičinská
47:51:9227P1.119. mája Golianova
47:51:13046P1.119. mája Bellušova
47:51:5631P1.109. mája Štefánikovo nábr.