Location Code 47:51:3174

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd3174
classL
tcd1
stcd3
roadnumber524
n1idLevice
n2idBanská Štiavnica
pol_lcd10
pes_lev0
rdid3203

Linked locations

Administrative area47:51:10A3.0Slovensko

Contained locations

Contained points
47:51:5568P3.37Kmeťovce
47:51:5569P3.37Bátovce
47:51:8477P1.12odb. Jabloňovce
47:51:5570P3.37Bohunice
47:51:5571P1.12odb. Pukanec
47:51:5572P1.12Dekýš
47:51:8478P1.12odb. Vysoká
47:51:5573P1.12odb. Počúvadlo
47:51:5574P3.37Štiavnické Bane
47:51:8479P1.12odb. Banská Štiavnica-centrum
47:51:13547P1.13Pod Trojickým vrchom hranice mesta
47:51:8480P1.12Pod Trojickým vrchom Ladislava Exnára
47:51:5575P1.12Pod Trojickým vrchom A. T. Sytnianskeho Antolská