Location Code 47:51:3075

Summary and tools

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd3075
classL
tcd1
stcd4
roadnumber18134
n1idLiptovský Mikuláš
n2idZávažná Poruba
pol_lcd49
pes_lev0
rdid4583

Linked locations

Administrative area47:51:49A8.0Liptovský Mikuláš

Contained locations

Contained points
47:51:7382P1.12Kláštorná Okoličianska
47:51:7383P3.2Kláštorná Most cez Váh
47:51:7384P3.37Závažná Poruba