Location Code 47:51:254

Summary and tools

OSM relations

tmc:area

No relation found!

idTMC data
area_lcd8
classA10.0
lcd254
nameŽilina
table47:51
typetmc:area
version3.2

Raw TMC data

cid47
tabcd51
lcd254
classA
tcd10
stcd0
nidŽilina
pol_lcd8

Linked locations

Administrative area47:51:8A9.2Žilina

Contained locations

Contained roads
47:51:3923 (status)L5.0Komenského
47:51:4117 (status)L5.0P. O. Hviezdoslava
47:51:4170 (status)L5.0Predmestská
47:51:4752 (status)L5.0Škultétyho
47:51:3676 (status)L5.0Alexandra Rudnaya
47:51:4958 (status)L5.0Tajovského
47:51:3735 (status)L5.0Centrálna
47:51:4093 (status)L5.0Obchodná
47:51:3702 (status)L5.0Bánovská
47:51:3904 (status)L5.0Kamenná
47:51:5333 (status)L5.0Žitná
47:51:4012 (status)L5.0Martina Rázusa
47:51:4192 (status)L5.0Priemyselná
47:51:3720 (status)L5.0Bratislavská
47:51:3794 (status)L5.0Framborská
47:51:4097 (status)L5.0Oceliarska
47:51:4148 (status)L5.0Pod hájom
47:51:4096 (status)L5.0Obvodová
47:51:7039 (status)L5.0Košická
47:51:4692 (status)L5.0Sv. Cyrila a Metoda
47:51:3865 (status)L5.0J. M. Hurbana
47:51:3821 (status)L5.0Hálkova
47:51:3829 (status)L5.0Hlinská
47:51:4016 (status)L5.0Mateja Bela
47:51:3965 (status)L5.0Kysucká
47:51:4178 (status)L5.0Pri celulózke
47:51:3964 (status)L5.0Kvačalova
47:51:5210 (status)L5.0Vysokoškolákov
47:51:5189 (status)L5.0Vojtecha Spanyola
47:51:5070 (status)L5.0Veľký diel
47:51:4019 (status)L5.0Matice slovenskej
47:51:6988 (status)L5.0spojka Metro
47:51:3902 (status)L2.2Druhý okruh
47:51:7040 (status)L5.0Obežná
47:51:3068 (status)L1.411067 Žilina Zástranie
47:51:3091 (status)L1.218 Žilina-Estakáda Žilina-Košická
Contained points
47:51:4944P1.15Brodno
47:51:7228P3.37Zástranie
47:51:6020P1.15Budatín
47:51:7226P1.15Budatín 583
47:51:6244P1.15Budatín 11
47:51:7227P3.37Zadubnie
47:51:6254P1.15Žilina-Na Horevaží 18
47:51:4860P1.12Mojšova Lúčka
47:51:6512P1.3Žilina-západ 18
47:51:8089P3.37Považský Chlmec
47:51:13319P1.12Oškerda-juh
47:51:9580P3.37Dlhá Bytčica
47:51:7189P1.101. mája Predmestská Veľká okružná
47:51:7190P3.191. mája Námestie gen. M. R. Štefánika
47:51:10863P1.10Komenského Veľká Okružná
47:51:10864P1.15Komenského Mostná
47:51:7439P1.10Nemocničná Košická
47:51:7263P1.15Nemocničná Vysokoškolákov Mostná
47:51:13337P1.15Nemocničná Nemocnica
47:51:12150P1.10Veľká Okružná Komenského
47:51:12149P1.10Veľká Okružná Hálkova
47:51:14154P1.10Veľká Okružná Aupark
47:51:12151P1.10Veľká Okružná Vojtecha Spanyola
47:51:12148P1.11Veľká Okružná Námestie židovskej synody Legionárska
47:51:14098P1.12P. O. Hviezdoslava 1. mája
47:51:11423P1.15P. O. Hviezdoslava Na Horevaží
47:51:14193P3.28P. O. Hviezdoslava Žel. stanica
47:51:11422P1.12P. O. Hviezdoslava 1. mája/P. O. Hviezdoslava
47:51:11567P1.10Predmestská Veľká Okružná
47:51:14150P1.11Predmestská Revolučná
47:51:11568P1.10Predmestská SAD
47:51:11937P1.11Škultétyho Žitná
47:51:11936P1.8Škultétyho Závodská
47:51:10209P1.11Alexandra Rudnaya Tajovského
47:51:10210P1.12Alexandra Rudnaya Centrálna
47:51:12038P1.11Tajovského Alexandra Rudnaya
47:51:12037P1.12Tajovského Vojtecha Spanyola
47:51:14153P1.12Tajovského Amfiteáter
47:51:14152P1.7Tajovského Podjazd Mostná
47:51:10363P1.12Centrálna Alexandra Rudnaya
47:51:10362P1.12Centrálna Pod hájom
47:51:10364P1.12Centrálna Tesco
47:51:11351P1.11Obchodná Sv. Cyrila a Metoda
47:51:11350P1.8Obchodná Vysokoškolákov
47:51:11352P1.11Obchodná Matice slovenskej
47:51:10282P1.12Bánovská Kamenná
47:51:10281P1.11Bánovská Žitná
47:51:10814P1.12Kamenná Bánovská
47:51:10815P1.8Kamenná Hlinská Rajecká
47:51:14146P1.12Kamenná Bytčická
47:51:12271P1.11Žitná Škultétyho
47:51:12270P1.11Žitná Juraja Závodského
47:51:11131P1.12Martina Rázusa Mostná
47:51:11130P1.11Martina Rázusa Námestie židovskej synody
47:51:11623P1.10Priemyselná Hričovská
47:51:11625P1.8Priemyselná Závodská
47:51:11624P1.11Priemyselná Kvačalova
47:51:14151P1.12Priemyselná Cestárska
47:51:10321P1.12Bratislavská Framborská
47:51:10323P1.12Bratislavská Oceliarska
47:51:10324P1.12Bratislavská Hričovská
47:51:10322P1.7Bratislavská Podjazd pod estakádou
47:51:10525P1.12Framborská Bratislavská
47:51:10524P1.12Framborská J. M. Hurbana
47:51:11364P1.12Oceliarska Bratislavská
47:51:11363P1.10Oceliarska Kragujevská
47:51:4849P1.12Hričovská Bratislavská
47:51:6513P1.3Hričovská D3 Žilina-západ
47:51:4942P1.15Bytčianska Budatín
47:51:4943P1.15Bytčianska Považský Chlmec
47:51:11504P1.12Pod hájom Obvodová
47:51:11503P1.12Pod hájom Univerzitná
47:51:11359P1.12Obvodová Centrálna
47:51:11362P1.12Obvodová Pod hájom
47:51:11358P1.8Obvodová Hlinská Rajecká
47:51:11360P1.11Obvodová Metro
47:51:14157P1.12Obvodová OC MAX
47:51:11361P1.12Obvodová Pod Hliniskom
47:51:14100P1.10Košická Nemocničná
47:51:5433P1.10Košická Nemocničná Na Horevaží
47:51:4857P1.15Košická Sv. Cyrila a Metoda
47:51:14099P1.10Košická SAD
47:51:7264P1.12Košická odb. Rosinská cesta
47:51:11900P1.11Sv. Cyrila a Metoda Obchodná
47:51:11901P1.15Sv. Cyrila a Metoda Košická
47:51:14101P1.12Sv. Cyrila a Metoda Obežná
47:51:11041P1.12Legionárska J. M. Hurbana/Legionárska
47:51:7196P1.15Estakáda Mostná
47:51:4851P1.15Estakáda Mostná Kragujevská
47:51:4941P1.15Estakáda Ľavobrežná
47:51:4853P1.15Estakáda Estakáda/Ľavobrežná
47:51:7262P1.15Mostná Komenského
47:51:7259P1.12Mostná Martina Rázusa
47:51:12909P1.15Mostná Estakáda
47:51:7260P1.8Mostná Rondel
47:51:7261P1.15Mostná Rajecká
47:51:10709P1.12J. M. Hurbana Framborská
47:51:10708P1.12J. M. Hurbana Legionárska
47:51:10811P1.12J. M. Hurbana OC Mirage Kálov
47:51:10593P1.10Hálkova Veľká Okružná
47:51:10594P1.8Hálkova Rondel
47:51:8428P1.8Závodská Priemyselná
47:51:8429P1.8Závodská Rondel
47:51:10615P1.8Hlinská Obvodová Rajecká
47:51:14156P1.12Hlinská Poľná
47:51:10613P1.15Hlinská Mostná
47:51:10614P1.12Hlinská Kraskova
47:51:8426P1.12Hôrecká Mateja Bela
47:51:8427P1.11Juraja Závodského Žitná
47:51:14137P1.11Juraja Závodského Pod hradiskom
47:51:11141P1.12Mateja Bela Hôrecká
47:51:11143P1.12Mateja Bela Kvačalova
47:51:11142P1.12Mateja Bela Jura Hronca
47:51:14148P1.12Mateja Bela Tesco
47:51:11144P1.11Mateja Bela Konečná Hájik
47:51:10810P1.10Kálov Kysucká P. O. Hviezdoslava
47:51:10989P1.10Kysucká P. O. Hviezdoslava
47:51:10990P1.8Kysucká Lidl
47:51:10991P1.15Kysucká Ľavobrežná
47:51:7357P1.10Pri celulózke Košická
47:51:11586P1.12Pri celulózke Košická
47:51:11585P1.12Pri celulózke Rosinská
47:51:7358P1.12Pri celulózke Pri celulózke/Rosinská
47:51:14129P1.12Pri celulózke odb. Mojš
47:51:4850P1.10Kragujevská Priemyselná Hričovská
47:51:7258P1.10Kragujevská Oceliarska
47:51:10987P1.11Kvačalova Priemyselná
47:51:10985P1.12Kvačalova Mateja Bela
47:51:10986P1.12Kvačalova Pod vinicou
47:51:14147P1.12Kvačalova Pietna
47:51:7437P1.15Ľavobrežná Kysucká
47:51:7438P1.15Na Horevaží P. O. Hviezdoslava
47:51:4854P1.15Na Horevaží Ľavobrežná/Na Horevaží
47:51:12203P1.15Vysokoškolákov Nemocničná
47:51:14105P1.12Vysokoškolákov Tajovského
47:51:12202P1.8Vysokoškolákov Obchodná
47:51:12199P1.12Vysokoškolákov Rosinská
47:51:14155P1.8Vysokoškolákov Univerzitná
47:51:12200P1.11Vysokoškolákov Veľký diel
47:51:12201P1.12Vysokoškolákov Matice slovenskej
47:51:7359P1.12Rosinská Bagarova
47:51:14130P1.12Rosinská Zvolenská
47:51:7361P1.12Rosinská Vysokoškolákov
47:51:7360P1.12Rosinská Matice slovenskej
47:51:14131P1.12Rosinská Kastor
47:51:5115P1.15Rajecká Mostná
47:51:6577P1.12Rajecká Hliny
47:51:9582P1.11Rajecká odb. Metro
47:51:9581P1.12Rajecká Rajecká/Dlhá
47:51:12183P1.10Vojtecha Spanyola Veľká Okružná
47:51:12182P1.12Vojtecha Spanyola Tajovského
47:51:12152P1.11Veľký diel Vysokoškolákov
47:51:12153P1.12Veľký diel Univerzitná
47:51:11152P1.11Matice slovenskej Obchodná
47:51:11151P1.12Matice slovenskej Vysokoškolákov
47:51:11153P1.12Matice slovenskej Rosinská
47:51:14102P1.12Matice slovenskej Obežná
47:51:14149P1.13Matice slovenskej Obratisko trolejbusov
47:51:13307P1.11spojka Metro Obvodová
47:51:13305P1.11spojka Metro Rajecká
47:51:13306P1.8spojka Metro Metro
47:51:14103P1.12Obežná Sv. Cyrila a Metoda
47:51:14104P1.12Obežná Matice slovenskej