Status for 50:33:7628 - Älvkällevägen

Road:

50:33:7628 (status)L5.0Älvkällevägen

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
7629 P.1.11Sockenvägenmissing
Linkmissing
7630 P.1.11Arlamissing
Linkmissing
7631 P.1.11Johanneshovsvägenmissing
deactivate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2