Status for 50:33:7553 - Västberga Gårdsväg

Road:

50:33:7553 (status)L5.0Västberga Gårdsväg

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
7554 P.1.11Västbergavägen
Link
7555 P.1.11Västberga Allé
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 1