Status for 50:33:7511 - Tegeluddsvägen

Road:

50:33:7511 (status)L5.0Tegeluddsvägen

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
7512 P.1.11Lidingövägen
Link
7513 P.1.11Värtavägen
Link
7514 P.1.11Sandhamnsgatan
Link
7515 P.1.11Södra Hamnvägen
Link
7516 P.1.11Lindarängsvägen
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 5
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 4