Status for 50:33:6212 - 593 Lindan (71) Östtjärna

Road:

50:33:6212 (status)L1.3593 Lindan (71) Östtjärna

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
6213 P.1.11Lindan 71
Link
6214 P.1.11Östtjärna 590
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 1