Status for 50:33:6200 - 577 Tjärna Djura kapell

Road:

50:33:6200 (status)L1.3577 Tjärna Djura kapell

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
6201 P.1.11Tjärna 595
Link
6202 P.1.11Djura kapell 576
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 1