Status for 50:33:51559 - Limhamnsvägen Limhamnsvägen Citadellsvägen

Road:

50:33:11745 (status)L1.4Klagshamnsvägen-Kalkbrottsgatan-Citadellsvägen Bunkeflovägen Skeppsbron

Segments:

50:33:51558 (status)L3.0Klagshamnsvägen Bunkeflovägen Kalkbrottsgatan
50:33:15636 (status)L3.0Kalkbrottsgatan Kalkbrottsgatan Limhamnsvägen
50:33:51559 (status)L3.0Limhamnsvägen Limhamnsvägen Citadellsvägen
50:33:15637 (status)L3.0Citadellsvägen Citadellsvägen Skeppsbron
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
11748 P.1.0Limhamnsvägen Mariedalsvägen
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 1
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 0