Status for 50:33:4519 - 265 Roslagsvägen Arninge Rosenkälla

Road:

50:33:2022 (status)L1.3265 Häggvik Rosenkälla

Segments:

50:33:2572 (status)L3.0265 Häggviksleden Häggvik Edsberg
50:33:4517 (status)L3.0265 Frestavägen Edsberg Täby Kyrkby
50:33:4518 (status)L3.0265 Prästgårdsvägen Täby Kyrkby Arninge
50:33:4519 (status)L3.0265 Roslagsvägen Arninge Rosenkälla
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
4530 P.1.11Vågsjölund
Link
4529 P.1.3Trafikplats Rosenkälla
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 1