Status for 50:33:4518 - 265 Prästgårdsvägen Täby Kyrkby Arninge

Road:

50:33:2022 (status)L1.3265 Häggvik Rosenkälla

Segments:

50:33:2572 (status)L3.0265 Häggviksleden Häggvik Edsberg
50:33:4517 (status)L3.0265 Frestavägen Edsberg Täby Kyrkby
50:33:4518 (status)L3.0265 Prästgårdsvägen Täby Kyrkby Arninge
50:33:4519 (status)L3.0265 Roslagsvägen Arninge Rosenkälla
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
4526 P.1.0Vikingavägen
Link
4527 P.1.0Löttingelundsvägen
Link
4528 P.1.0Arningevägen
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2