Status for 50:33:3391 - 121 Pukavik Blekinge/Skåne länsgräns

Road:

50:33:3389 (status)L1.3121 Pukavik Loshult

Segments:

50:33:3391 (status)L3.0121 Pukavik Blekinge/Skåne länsgräns
50:33:3392 (status)L3.0121 Blekinge/Skåne länsgräns Loshult
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
14529 P.1.11Pukavik E22
Link
1770 P.1.11Sandbäck östra 535
Link
11233 P.1.11Sandbäck Västra 535
Link
1771 P.1.11Kylinge 527
Link
1772 P.1.11Värhult 545
Link
9025 P.1.11Bromöllavägen 116
Link
11242 P.1.8Cirkulationsplats Jämshög 579
Link
11251 P.1.11Jämshög norra infart
Link
11259 P.3.31Idrottsplatsen Olofström Idrottsvägen
Link
14530 P.3.47Olofström centrum/Volvo 538
Link
11263 P.1.0Kyrkhultsvägen 116
Link
11266 P.1.0Olofström norra Norra Ringvägen
Link
1775 P.1.11Stensliperiet 611
Link
14531 P.3.36Vilshult 540/585
Link
1776 P.1.11Skälmershult 596
Link
14532 P.3.14Blekinge/Skåne länsgräns väster om Skälmershult
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 16
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 15