Status for 50:33:23249 - 990 Åkers Styckebruk Länsgräns Södermanland/Stockholm

Road:

50:33:23249 (status)L1.3990 Åkers Styckebruk Länsgräns Södermanland/Stockholm

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
23250 P.1.11Åkers Styckebruk
Link
23251 P.1.11Trafikplats Läggesta E4, 223
Link
23253 P.1.11Bergåsa 986, Hedlandetavfart
Link
23252 P.3.14Länsgräns Södermanland/Stockholm
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 4
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3