Status for 50:33:23216 - 800 Länsgräns Östergötland Länsgräns Stockholm

Road:

50:33:23216 (status)L1.0800 Länsgräns Östergötland Länsgräns Stockholm

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
23217 P.3.14Länsgräns Östergötland/Södermanland E4, 899
Link
23218 P.1.3Trafikplats Stavsjö E4
Link
23219 P.1.3Trafikplats Gammelsta E4, 800.02
Link
23220 P.3.36Jönåker
Link
23221 P.3.36Bergshammar 800.01
Link
23222 P.1.3Trafikplats Kungsladugården, Nyköping E4
Link
23223 P.1.11Svärta 223
Link
23224 P.1.11Trafikplats Lästringe söder E4, 778
Link
23225 P.1.11Vagnhärad 218, 840
Link
23226 P.3.14Länsgräns Södermanland/Stockholm
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 10
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 9