Status for 50:33:2022 - 265 Häggvik Rosenkälla

Road:

50:33:2022 (status)L1.3265 Häggvik Rosenkälla

Segments:

50:33:2572 (status)L3.0265 Häggviksleden Häggvik Edsberg
50:33:4517 (status)L3.0265 Frestavägen Edsberg Täby Kyrkby
50:33:4518 (status)L3.0265 Prästgårdsvägen Täby Kyrkby Arninge
50:33:4519 (status)L3.0265 Roslagsvägen Arninge Rosenkälla
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
2574 P.1.3Trafikplats Häggvik
Link
2575 P.1.7Häggviksrondellen
Link
2577 P.3.1Häggvikstunneln
Link
4520 P.1.8Edsbergsrondellen
Link
4521 P.1.0Danderydsvägen
Link
4522 P.1.0Båtsmansvägen
Link
4523 P.3.0Gustavsbergsleden
Link
8939 P.1.0Väsjön
Link
3618 P.1.0Täbyvägen
Link
4524 P.3.46Hagbytippen
Link
5262 P.1.0Skålhamravägen
Link
4525 P.1.0Bergtorpsvägen
Link
4526 P.1.0Vikingavägen
Link
4527 P.1.0Löttingelundsvägen
Link
4528 P.1.0Arningevägen
Link
4530 P.1.11Vågsjölund
Link
4529 P.1.3Trafikplats Rosenkälla
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 17
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 16