Status for 50:33:18021 - 233 Kopparberg Ramnäs

Road:

50:33:18021 (status)L1.3233 Kopparberg Ramnäs

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
18099 P.1.11Kopparberg
Link
882 P.1.11Kloten 875
Link
23174 P.1.11Länsgräns Örebro/Dalarna
Link
23175 P.1.11Länsgräns Dalarna/Västmanland
Link
18101 P.1.11Kärrbo 68
Link
18102 P.3.36Skinnskatteberg 661
Link
18103 P.1.11Gunnilbo 250
Link
18104 P.1.11Sothällen, väster Ramnäs 66
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 8
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 7