Status for 50:33:15910 - 610 Jämshögsvägen Idrottsvägen Östra Storgatan

Road:

50:33:15910 (status)L1.3610 Jämshögsvägen Idrottsvägen Östra Storgatan

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
15911 P.1.0Idrottsvägen 615
Link
15912 P.1.8Östra Storgatan 538
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 1