Status for 50:33:15650 - Carlsgatan Carlsgatan Västkustvägen

Road:

50:33:11722 (status)L1.4Skeppsbyggaregatan-Stora varvsgatan-Jörgen Kocksggatan-Carlsgatan Citadellsvägen Västkustvägen

Segments:

50:33:15648 (status)L3.0Skeppsbyggaregatan Citadellsvägen Stora Varvsgatan
50:33:51568 (status)L3.0Stora Varvsgatan Stora Varvsgatan Skeppsbron
50:33:15649 (status)L3.0Jörgen Kocksgatsn Skeppsbron Carlsgatan
50:33:15650 (status)L3.0Carlsgatan Carlsgatan Västkustvägen
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
11728 P.1.0Västkustvägen
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 1
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 0