Status for 50:33:12968 - 600 Sätthult Mölleryd

Road:

50:33:12968 (status)L1.3600 Sätthult Mölleryd

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
13024 P.1.12Sätthult 23
Link
13029 P.1.8Södra Ringvägen
Link
13036 P.1.0Elmiersväg
Link
13040 P.1.8Hallandsvägen 120
Link
13043 P.1.0Älmhult centrum Köpmangatan
Link
12969 P.1.12Danska vägen 120
Link
12970 P.1.0Elmevägen
Link
12971 P.1.0Sånnaböke
Link
12972 P.1.0Möckelsås
Link
12973 P.1.12Sällhult 644
Link
12974 P.3.30Stenbrohult K:A
Link
12975 P.3.0Råshult
Link
12976 P.3.0Höövägen
Link
12980 P.3.36Diö
Link
13000 P.3.36Dihult
Link
13008 P.3.36Liatorpskorset 124
Link
13015 P.1.12Mölleryd 23
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 17
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 16