Status for 50:33:11941 - 569 Mörrum Svängsta

Road:

50:33:11939 (status)L1.3569 Trafikplats Mörrum Väst Svängsta

Segments:

50:33:11940 (status)L3.0569 Trafikplats Mörrum Väst Mörrum
50:33:11941 (status)L3.0569 Mörrum Svängsta
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
11945 P.1.12Gränumsvägen 541
Link
11946 P.1.12Faråkra 578
Link
11947 P.1.12Svängsta 126
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2