Status for 50:33:11864 - 671 Värmdö kyrka Sandö

Road:

50:33:11864 (status)L1.0671 Värmdö kyrka Sandö

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
11865 P.3.30Värmdö kyrkamissing
Linkmissing
11866 P.3.0Sandömissing
deactivate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 1