Status for 50:33:11806 - 638 Kummelnäsvägen Kilsviken Kummelnäs

Road:

50:33:11806 (status)L1.0638 Kummelnäsvägen Kilsviken Kummelnäs

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
11807 P.1.0Värmdövägen
Link
11808 P.1.0Vikingshillsvägen
Link
11809 P.1.0Kummelnäs
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 2