Status for 50:33:11722 - Skeppsbyggaregatan-Stora varvsgatan-Jörgen Kocksggatan-Carlsgatan Citadellsvägen Västkustvägen

Road:

50:33:11722 (status)L1.4Skeppsbyggaregatan-Stora varvsgatan-Jörgen Kocksggatan-Carlsgatan Citadellsvägen Västkustvägen

Segments:

50:33:15648 (status)L3.0Skeppsbyggaregatan Citadellsvägen Stora Varvsgatan
50:33:51568 (status)L3.0Stora Varvsgatan Stora Varvsgatan Skeppsbron
50:33:15649 (status)L3.0Jörgen Kocksgatsn Skeppsbron Carlsgatan
50:33:15650 (status)L3.0Carlsgatan Carlsgatan Västkustvägen
LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
11723 P.1.0Citadellsvägenmissing
Linkmissing
11724 P.1.0Stora Varvsgatanmissing
Linkmissing
11725 P.3.2Klaffbronmissing
Linkmissing
11727 P.3.2Universitetsbronmissing
Linkmissing
11726 P.1.8Carlsgatanmissing
Linkmissing
11728 P.1.0Västkustvägenmissing
deactivate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 6
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 5