Status for 50:33:10153 - Utbyvägen

Road:

50:33:10153 (status)L5.0Utbyvägen

Segments:

LCD OSM Type Name present Roles
pos neg both entry exit ramp parking fuel restaurant
10792 P.1.11Slåttängsgatan
Link
10793 P.1.11Mellbyleden
Link
10794 P.1.11Järnringen Mellby Industriområde
Link
10795 P.1.11Kung Göstas väg
activate all roles.

Status:

Points:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 4
Links:
OK: 0
Missing elements: 0
No Relation: 3